Fotografia okładkowa, zdjęcia prasowe

Zdjęcia prasowe, Fotografia okładkowa, Sesje prasowe
 

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia prasowe powinna uzupełniać tekst, być dodatkowym, niezwykle istotnym czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie czytelnika i przyciągającym jego uwagę. Fotografia prasowa to forma dziennikarstwa – jednak zasadniczo różna od tekstu, gdyż obok funkcji informacyjnej posiada także atrakcyjność wizualną, umiejętność wzbudzania emocji, impresji, a także może odbiorcę poprzez obraz edukować.

Przejdź do oferty

FOTOGRAFIA PRASOWA

W fotografii prasowej możemy bez większych problemów wyodrębnić dwa nurty: fotografię zdecydowanie publicystyczną, oferującą np. fotoreportaż, blog, pictorial, a także klasyczną fotografię prasową, składającą się choćby z portretu, sesji okładkowej, ilustracji tekstu.

Przejdź do oferty